Senin, 19 November 2012

LUPA

Lupa dan melupakan sama-sama lupa